Tigrai

Tin Tức – Khoa Học – Công Nghệ – Giáo Dục
tu-dong-hoa-gtvt

Xu hướng tự động hóa trong ngành giao thông vận tải

Spread the love

Với việc công nghệ biến đổi theo từng ngày, việc áp dụng tự động hóa vào lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội là điều cần thiết. Trong đó ngành giao thông vận tải Việt Nam đang có những đổi mới và nghiên cứu để phát triển ứng dụng công nghệ tự động hóa vào thực tiễn, giúp giải quyết được những vấn đề và khó khăn mới.

tu-dong-hoa-gtvt-2

1. Lý do nên nghiên cứu phát triển tự động hóa trong hành giao thông vận tải Việt Nam

  • Cơ sở hạn tầng ngày càng đồng bộ và chuẩn hóa giúp áp dụng tự động hóa dễ dàng đi vào thực tế hơn.
  • Các đối tượng áp dụng tự động hóa ngày càng tăng cùng với sự phát triển của số ô tô, km đường, đầu máy…
  • Tự động hóa đã là nhu cầu bức thiết để giúp đất nước phát triển.

tu-dong-hoa-gtvt

2. Xu hướng tự động hóa

  • Nghiên cứu hệ thống giao thông thông mình
  • Nghiên cứu các công nghệ mới như GPS, GIS trong quản lý và điều hành GTVT
  • Nghiên cứu các công nghệ tự động hóa đèn tín hiệu điều khiển giao thông, đèn cảnh báo…
  • Chế tạo hệ thống quản lý điều hành giao thông đo thị
  • Các dây chuyền sản xuất các thiết bị ô tô, tàu thủy, đầu máy…
  • Chế tạo các thiết bị đo lường, kiểm định, đánh giá sản phẩm.

Xem thêm: Giới thiệu Việt Nam – Đất nước và con người

3. Thách thức đối với việc ứng dụng tự động hóa trong ngành GTVT

Ngành GTVT là một ngành lớn nên cần có những khoản chi phí lớn, cần đến vốn vay của nước ngoài. Điều này dẫn đến hệ thống không đồng bộ, khó hiệu chỉnh và dễ thất thoát trong quá tình triển khai.

tu-dong-hoa-gtvt-1

Vì vậy các sản phẩm tự động hóa muốn đưa vào sử dụng cần phải có quá trình đánh giá thử nghiệm đầy đủ nhất là trong bối cảnh Việt Nam, một nét có đặc thù riêng về phương tiện cũng như ý thức của người tham gia giao thông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *